استخدام منشی خانم آشنا به امور دفتری و کامپیوتر در قم

8

1399/11/8

12:26


به منشی خانم آشنا به امور دفتری و کامپیوتر جهت کار در موسسه حقوقی در قم نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0253xxxxxxx (نمایش کامل)
موبایل 0912xxxxxxx (نمایش کامل)