خانه جواهری اصفهان + عکسها

خانه جواهری اصفهان + عکسها


منبع: همگردی

16

1399/11/8

12:31


ایمنا/ یکی از خانه های تاریخی در اصفهان، که مانند جواهری گرانقدر بخش زیادی از تاریخ و تمدن و شیوه های سنتی معماری کهن ایرانیان را در دل خود جای داده است، خانه جواهری است.

خانه جواهری اصفهان + عکسها

خانه جواهری اصفهان + عکسها

خانه جواهری اصفهان + عکسها

خانه جواهری اصفهان + عکسها

خانه جواهری اصفهان + عکسها

خانه جواهری اصفهان + عکسها

خانه جواهری اصفهان + عکسها

خانه جواهری اصفهان + عکسها

خانه جواهری اصفهان + عکسها

خانه جواهری اصفهان + عکسها

در ادامه بخوانیدمعرفی دیدنی های اصفهان | سفر به اصفهان نگین فیروزه ای جهان

تصویری


ویدئو