قیمت روز تخم مرغ در بازار (۹۹/۱۱/۰۸) + جدول

13

1399/11/8

13:24


قیمت تخم مرغ در بازار امروز را در این گزارش مشاهده کنید.

قیمت روز تخم مرغ در بازار (۹۹/۱۱/۰۸) + جدول

قیمت روز تخم مرغ در بازار به شرح جدول زیر است:

 

تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۱۶,۷۰۰

تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۲۲,۲۰۰

تخم مرغ بسته ۱۲ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۱۴,۹۰۰

تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۱۰,۷۰۰

تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۶,۹۰۰

 

 

منبع: بازار

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو