برخورد تحقیرآمیز با مردمِ خواهانِ دیدار با نماینده!

منبع: برترین ها

16

1399/11/8

13:55


انتشار تصاویر تلخ از بیرون کردن مردمی که برای دیدار نماینده مجلس آمده‌اند در فضای مجازی خبرساز شده است.

برترین‌ها: انتشار تصاویر تلخ از بیرون کردن مردمی که برای دیدار نماینده مجلس آمده‌اند در فضای مجازی خبرساز شده است.

اینجا بخشداری دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد است و یک مامور حراست با رفتاری زننده و  تحقیرآمیز مردم  را که برای دیدار نماینده مجلس آمده‌اند، بیرون می‌کند‌!

زمان دقیق انتشار ویدئو مشخص نیست.

برخورد تحقیرآمیز با مردمِ خواهانِ دیدار با نماینده!

مطالب مشابه