درس زندگی

منبع: رکنا

14

1399/11/8

14:24


درس زندگی

زندگی روزمره با اتفاقات متنوعی همراه است.

به گزارش رکنا ، این جمله را باید با طلا نوشت که می گوید :

هر چیزی کمش دارو است

متوسطش غذا است

و زیادش سم است

حتی محبت کردن

۱- هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن... حرمتها "شکسته" می شود.

۲- هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن... تبدیل به "وظیفه" می شود.

۳ - هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش عشق نورز... "بی ارزش" می شوی...

از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است... پس تا ذهنت را باز نکردی ، دهانت را باز نکن آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 @ravandrman

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو