(تصاویر) آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در مشهد

(تصاویر) آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در مشهد


منبع: فرارو

31

1399/11/8

14:43


به همت خیران مشهدی و مرکز امور مساجد خراسان، روز چهارشنبه (۸ بهمن) هشت نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در مشهد آزاد شدند.

(تصاویر) آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در مشهد

عکاس: علی عبداللهی/ میزان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو