معرفی کتاب "بیگانه" + فیلم

منبع: رکنا

11

1399/11/8

14:45


معرفی کتاب "بیگانه" + فیلم

کتاب "بیگانه‌"  کامو همچنان اتفاق شگرفی‌ست. شگرف مثل اولین باری که به یک موجود زنده، یک سنگ، یا آب جاری در رودخانه به مثابه یک واقعیت فکر می‌کنیم؛

به گزارش رکنا ، تمام آن‌چه پیرامون ما طبیعی‌ است وقتی اندیشه می‌شود شگرف است. مانند مورسو که از فرط سادگی شگرف است. مورسو واقعیتی ملموس است میان نقش‌های اجتماعی که مانند تار عنکبوت ما را در بر می‌گیرد. او نه طاقی‌ است نه یاغی، فقط نمی‌تواند میان صرفاً بودن و به شرط بودن تعادل ایجاد کند.

کدام یک متأخر است؛

بودن یا شرایط بودن؟

این بلند‌ترین نهیب مورسو به تاریخ انسان است؛

که تمام قوانین بشری متأخر بر انسان و بودن انسان پدید آمده‌اند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

حجت بداغی / نویسنده

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو