کره شمالی آزمایش «واکسن ضد کرونای دزدی» خود را آغاز کرد!

منبع: فرارو

9

1399/11/8

15:01


محققان دانشگاه کیم ایل سونگ کره شمالی از طریق هک دیتا، واکسن ضد کرونا را گرفته و قصد دارند محصول خود را آزمایش کنند.

کره شمالی آزمایش «واکسن ضد کرونای دزدی» خود را آغاز کرد!

کره شمالی واکسن ضدکرونای خود را که گفته می‌شود دیتای علمی آن را از کشور‌های خارجی سرقت کرده، به زودی آزمایش می‌کند.

به گزارش دیلی میل، محققان دانشگاه کیم ایل سونگ از طریق هک دیتا واکسن را گرفته و قصد دارند محصول خود را مورد آزمایش قرار دهند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو