شرکت کنندگان کنسرت داخل حباب + عکس

5

1399/11/8

15:17


با استفاده از حباب های بادی منفرد برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، یک کنسرت متفاوت با رعایت فاصله اجتماعی در اوکلاهما سیتی برگزار شد.

شرکت کنندگان کنسرت داخل حباب + عکس

شرکت کنندگان کنسرت داخل حباب + عکس