تصویری معنادار از روزهای سخت مردم جهان در پاندمی کرونا + عکس

9

1399/11/8

15:21


یک لباس محافظ در محل دفن قربانیان ویروس کرونا. در جاکارتا - اندونزی

تصویری معنادار از روزهای سخت مردم جهان در پاندمی کرونا +  عکس

تصویری معنادار از روزهای سخت مردم جهان در پاندمی کرونا +  عکس

 

تصویری


ویدئو