گریه های یک روبات تمیز کننده سطوح در بیمارستان + عکس

15

1399/11/8

15:29


گریه یک روبات تمیز کننده سطوح در بیمارستانی در شهر مونیخ آلمان

گریه های یک روبات تمیز کننده سطوح در بیمارستان + عکس

گریه های یک روبات تمیز کننده سطوح در بیمارستان + عکس

 

تصویری


ویدئو