امضاء موافقتنامه همکاری توسط ظریف و همتای روس + عکس

امضاء موافقتنامه همکاری توسط ظریف و همتای روس + عکس


11

1399/11/8

15:35


وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با همتای روس خود در مسکو با قدردانی از دیدگاه و مواضع اصولی و سازنده فدراسیون روسیه در خصوص برجام، بر ضرورت استمرار همکاری های نزدیک دو کشور در خصوص برجام تأکید کرد.

امضاء موافقتنامه همکاری توسط ظریف و همتای روس + عکس

امضاء موافقتنامه همکاری توسط ظریف و همتای روس + عکس

امضاء موافقتنامه همکاری توسط ظریف و همتای روس + عکس

امضاء موافقتنامه همکاری توسط ظریف و همتای روس + عکس

امضاء موافقتنامه همکاری توسط ظریف و همتای روس + عکس

منبع: باشگاه خبرنگاران

تصویری


ویدئو