درخواست محمد مهاجری از سخنگوی قوه قضاییه

منبع: برترین ها

9

1399/11/8

16:01


فعال رسانه‌ای اصولگرا نوشت: اشکالی دارد سخنگوی قوه قضاییه پاسخ دهد چرا تخلفات مالی او (عیسی شریفی) در دادگاه علنی رسیدگی نشد؟ و ضمنا بگوید آیا آقای قالیباف، رئیس او (با مدیریت جهادی اش) در ۱۲ سال همکاری حتی متوجه یک ریال از فساد او نشده؟

برترین‌ها: محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا نوشت: اشکالی دارد سخنگوی قوه قضاییه پاسخ دهد چرا تخلفات مالی او (عیسی شریفی) در دادگاه علنی رسیدگی نشد؟ و ضمنا بگوید آیا آقای قالیباف، رئیس او (با مدیریت جهادی اش) در ۱۲ سال همکاری حتی متوجه یک ریال از فساد او نشده؟

درخواست محمد مهاجری از سخنگوی قوه قضاییه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو