«عبدالناصر همتی» روز چهارشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروز (چهارشنبه- هشتم بهمن ماه ۹۹) در ادامه مذاکره های دو روزه در مقسط جلسه مشترکی با رییس بانک مرکزی عمان و وزیر صنعت و تجارت این کشور داشتیم.

وی ادامه داد: در این جلسه مذاکره های مهمی برای ایجاد تمهیدهای لازم برای توسعه روابط تجاری و رفع موانع مبادلات پولی و مالی انجام شد.

همتی نوشت: معاونان وزارتخانه های صنعت و بهداشت و درمان کشورمان و نیز معاون ارزی بانک مرکزی پیشنهاد ها و راهکارهای خود برای روان سازی امر تجاری و بانکی را مطرح کردند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: روز گذشته نیز مذاکره های مفیدی با وزیر امور خارجه عمان انجام شد.

وی نوشت: مسوولان اصلی روابط مالی و تجاری بین المللی عمان در این جلسه ها علاقمندی جدی خود برای توسعه روابط راهبردی اقتصادی با ایران را بیان کردند.

به گزارش ایرنا، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای  انجام مذاکرات در خصوص مسایل بانکی و تجاری به عمان سفر کرده است.