علت سفر هیئتی از طالبان به ایران (فیلم)

منبع: عصر ایران

26

1399/11/8

16:18


صحبت های سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر هیئت طالبان به کشورمان را ببینید و بشنوید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو