استقبال نماینده قم از پیشنهاد محاکمه روحانی

منبع: برترین ها

10

1399/11/8

16:38


احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس از پیشنهاد روحانی برای محاکمه وی به جای آذری جهرمی استقبال کرد!

برترین‌ها: احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس از پیشنهاد روحانی برای محاکمه وی به جای آذری جهرمی استقبال کرد!

استقبال نماینده قم از محاکمه روحانی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو