پیراهن شماره 11 آرسنال بر تن مارتین اودگارد / عکس

پیراهن شماره 11 آرسنال بر تن مارتین اودگارد / عکس


منبع: طرفداری

32

1399/11/8

16:45


پیراهن شماره 11 آرسنال بر تن مارتین اودگارد / عکس

مارتین اودگارد تا پایان فصل 21-2020 برای آرسنال به میدان می رود 

مارتین اودگارد هافبک 22 ساله نروژی با انتقالی قرضی بدون حق خرید تا پایان فصل 21-2020 از رئال مادرید به آرسنال پیوست و او قرار است پیراهن شماره 11 توپچی ها را به تن کند.

طرفداری | در این مطلب نگاهی داریم به نخستین عکس های مارتین اودگارد در پیراهن آرسنال و پیراهن شماره 11 بر تن او:

پیراهن اصلی آرسنال برتن مارتین اودگارد

پیراهن دوم آرسنال برتن مارتین اودگارد

مارتین اودگارد همراه با کیت آرسنال

مارتین اودگارد، یار شماره 11 آرسنال

 

مطالب مشابه