باید شر عوامل غیر اقتصادی را از بورس کم کنیم

10

1399/11/8

17:07


بخشی از نوسانات بازار سرمایه ناشی از عوامل غیر اقتصادی بود؛ عواملی که لزومی به تجربه کردنشان نبود. باید سایه این عوامل غیر اقتصادی را از سر بازار سرمایه کم کنیم. تنها با کم شدن شر سایه عوامل غیر اقتصادی از سر بازار سرمایه اعتماد به این رکن مهم اقتصاد باز می‌گردد.

باید شر عوامل غیر اقتصادی را از بورس کم کنیم

دکتر محمدعلی دهقان دهنوی سکاندار جدید سازمان بورس و اوراق بهادار امروز هشتم بهمن ماه ۱۳۹۹ در جلسه معارفه خود که با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، گفت: محدود کردن بازار سرمایه کشور به محل خرید و فروش سهام تصور غلطی است که باید اصلاح شود. امروز بزرگترین واحدهای تولیدی کشور که سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند در بازار سرمایه حضور دارند و اینجا نقطه تحقق جهش اقتصادی است.

وی با تاکید بر اینکه جایگاه بازار سرمایه کشور فراتر از تصورات فعلی است و باید این ابن نهاد مهم اقتصادی در جایگاه حقیقی خود قرار بگیرد، افزود: صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد، گسترش بازارها، تکثر ابزارهای مالی، بهبود زیر ساخت ها، تعامل با خانواده بازار سرمایه و قطع زنجیره تخلف و خطا در بورس اولویت‌های اصلی نهاد ناظر بازار سرمایه است و بدون شک توسعه این نهاپ مهم اقتصادی لحظه‌ای متوقف نمی‌شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه اگر به دنبال اقتصاد مردمی، تحقق جهش تولید و رهایی از رانت اقتصادی هستیم باید از خیابان بازر سرمایه عبور کنیم، افزود: پیشرفته‌ترین شکل شفافیت و رقابت‌پذیری اقتصادی در بازار سرمایه متبلور است.

وی با طرح این پرسش که در کدام نهاد اقتصادی شاهد حضور ۵۰ میلیون نفری هستیم!؟ افزود: بخش عظیمی از رشد اقتصادی و توسعه کشور به بازار سرمایه وابسته شده و بازگشت ثبات و آرامش به آن اولویت دولت و وزارت اقتصاد است.

سخنگوی شورای‌عالی بورس ادامه داد: بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته با نوسان همراه شد. بخشی از این نوسان محصول عوامل اقتصادی بود که البته در روزهای آینده افق‌های روشنی پیش روی اقتصاد ما است. اقتصاد به ساحل آرامش نزدیک شده و بنابراین انتظار داریم عومل مثبت اقتصادی طی روزهای آینده در آینه بازار سرمایه نمایان شود.

وی افزود: اما بخشی از نوسانات ناشی از عوامل غیر اقتصادی بود؛ عواملی که لزومی به تجربه کردنشان نبود. باید سایه این عوامل غیر اقتصادی را از سر بازار سرمایه کم کنیم. تنها با کم شدن شر سایه عوامل غیر اقتصادی از سر بازار سرمایه اعتماد به این رکن مهم اقتصاد باز می‌گردد.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه افزایش نقش بازار سرمایه در سیاست گذاری‌های اقتصادی از برنامه‌های آتی است، افزود: ما در کشور به دنبال جهش تولید هستیم و جهش تولید با افزایش سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است. سرمایه‌گذاری در کجا شکل می‌گیرد؟ در بازار سرمایه! اما سیاست‌گذاری غلط، ، دخالت و قیمت‌گذاری دستوری، عواملی است که سرمایه را از بازار سرمایه فراری می‌دهد. بنابراین نهاد ناظر بازار سرمایه سدی مقابل سیاست‌های غلط اقتصادی خواهد بود.

وی خاطر نشان شد: اگر به دنبال رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور هستیم، مسیر آن رشد و بالندگی و پویایی بازار سرمایه است.

منبع: سنا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو