حکم شستشوی لباس با ماشین لباسشویی

منبع: برترین ها

19

1399/11/8

17:09


در این ویدئو کارشناس مذهبی حکم شستشوی لباس نجس در لباسشویی را از نظر فقهی بررسی کرده است.

برترین‌ها: در این ویدئو کارشناس مذهبی حکم شستشوی لباس نجس در لباسشویی را از نظر فقهی بررسی کرده است.

زمان دقیق انتشار این ویدئو مشخص نیست.

حکم شستشوی لباس با ماشین لباسشویی

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو