لحظه دومین دوز واکسن ویروس کرونا به کامالا هریس (فیلم)

منبع: عصر ایران

34

1399/11/8

17:14


معاون بایدن، کامالا هریس دومین دوز واکسن ویروس کرونا خود را با فاصله ۲۴ روز برای ایمنی کامل تزریق کرد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو