به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار، یورو و پوند امروز در بازار آزاد افزایش یافت. 

قیمت دلار، یورو و پوند امروز هشتم بهمن 99

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۷۰۰ (بیست و سه هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۲۹ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۹۲ درصدی، از ۲۲,۱۳۷ (بیست و دو هزار و یکصد و سی و هفت ) تومان به ۲۲,۳۴۳ (بیست و دو هزار و سیصد و چهل و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۲,۳۴۳ ۲۰۶ ۰.۹۲ ۱۶:۵۰
۲۲,۱۳۷ -۶۷ -۰.۳۱ روز قبل
۲۲,۲۰۴ -۳۸۰ -۱.۷۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۳.۵۲ درصدی، از ۲۷,۸۷۵ (بیست و هفت هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ) تومان به ۲۸,۸۹۴ (بیست و هشت هزار و هشتصد و نود و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۸۹۴ ۱,۰۱۹ ۳.۵۲ ۱۶:۰۰
۲۷,۸۷۵ -۷۶۸ -۲.۷۶ روز قبل
۲۸,۶۴۳ -۱۵۷ -۰.۵۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل، با ۱۳۵۳ تومان افزایش، ۳۲,۷۶۷ (سی و دو هزار و هفتصد و شصت و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۷۶۷ ۱,۳۵۳ ۴.۱۲ ۱۶:۰۰
۳۱,۴۱۴ -۸۸۲ -۲.۸۱ روز قبل
۳۲,۲۹۶ -۹۰ -۰.۲۸ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۴.۴۳ درصدی، از ۶,۴۷۰ (شش هزار و چهارصد و هفتاد ) تومان به ۶,۷۷۰ (شش هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۷۷۰ ۳۰۰ ۴.۴۳ ۱۶:۵۱
۶,۴۷۰ -۹۰ -۱.۴ روز قبل
۶,۵۶۰ ۱۰ ۰.۱۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۲.۴۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۲۳۰ (سه هزار و دویست و سی ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش ۳.۷۴ درصدی، از ۱۸,۰۴۲ (هجده هزار و چهل و دو ) تومان به ۱۸,۷۴۳ (هجده هزار و هفتصد و چهل و سه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۲.۲۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۸,۵۹۰ (هجده هزار و پانصد و نود ) تومان معامله شد.