انتقاد از توقیف «قاتل و وحشی» به صدا وسیما کشید

منبع: برترین ها

26

1399/11/8

17:43


محمد صابری کارشناس برنامه در انتخای الوند درباره توقیف «قاتل و وحشی» گفت : حیف است فرصت دیده شدن این فیلم در جشنواره فجر از دست برود

سینما دیلی: محمد صابری کارشناس برنامه در انتخای الوند درباره توقیف «قاتل و وحشی» گفت : حیف است فرصت دیده شدن این فیلم در جشنواره فجر از دست برود، جلوگیری از اکران فیلم‌ها در جشنواره فجر یک آسیب است.

انتقاد از توقیف «قاتل و وحشی» به صدا و سیما کشید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو