کدام مفاصل در کرونا بیشتر درگیر می‌شوند؟

11

1399/11/8

17:55


کرونا می‌تواند باعث ایجاد یا افزایش دردهای مفصلی و عضلانی شود؛ ممکن است این دردها از قبل باشد و زیادتر شود و یا ممکن است هیچ سابقه‌ای وجود نداشته باشد.

کدام مفاصل در کرونا بیشتر درگیر می‌شوند؟

کدام مفاصل در کرونا بیشتر درگیر می‌شوند؟

منبع: خبرگزاری مهر

تصویری


ویدئو