کریم انصاری فرد روی نیمکت آ اک آتن مقابل جیانینا

منبع: طرفداری

22

1399/11/8

17:55


کریم انصاری فرد روی نیمکت آ اک آتن مقابل جیانینا

تیم های آ اک آتن و جیانینا از ساعت 18:45 به مصاف هم خواهند رفت.

کریم انصاری‌ فرد روی نیمکت آ اک آتن مقابل جیانینا حضور دارد.

به گزارش طرفداری، در چارچوب هفته نوزدهم سوپرلیگ یونان تیم های آ اک آتن و جیانینا از ساعت 18:45 به مصاف هم خواهند رفت.

کریم انصاری فرد روی نیمکت آ اک آتن برای این دیدار خواهد نشست.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو