برگزاری نمایشگاه بین المللی مرگ در نمک در ایران و آلمان

منبع: همگردی

20

1399/11/8

18:01


ایرنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، برگزاری نمایشگاه بین المللی مرگ در نمک در ایران و آلمان صورت می پذیرد.

جریان چیست؟

شهرزاد امین شیرازی نژاد به همکاری های این پژوهشکده در حوزه مطالعات علمی و پژوهشی با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از ابتدای کشف اولین مرد نمکی اشاره کرد و گفت: در این راستا مطالعات اولیه بر روی بقایای مرد نمکی شماره 1 و همچنین آثار و اشیای بدست آمده با استفاده از روش های مختلف و همکاری متخصصان سایر علوم انجام گرفت.
او با بیان اینکه حاصل این اقدامات به برگزاری همایش بین المللی با موضوع مومیایی های طبیعی در قالب مقالات علمی مختلف در کنفرانس ها و مجلات علمی نیز منعکس و منتشر شد، گفت: در سالهای بعد با حضور متخصصان بین المللی، پژوهشگران پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز به عنوان همکاران و مجریان پژوهشی در پروژه های متفاوت مشارکت داشتند.
امین شیرازی نژاد افزود: مطالعات مربوط به مجموعه ارزشمند اشیای آلی به دست آمده به خصوص پارچه ها، لباس ها و نیز آثار چرمین، توسط متخصصان ایرانی پژوهشکده حفاظت و مرمت و محققان سرشناس بین المللی در حال انجام است.
او با اشاره به این نکته که در حوزه حفاظت و مرمت از سال 1396 پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی مسئولیت بیشتری بر عهده گرفته، گفت: توان و تخصص متخصصان این پژوهشکده از سوی شرکای بین المللی مورد توجه زیادی قرار گرفت به صورتیکه علاوه بر مشارکت در سیاستگذاری برای نگهداری و اجرای اقدامات حفاظتی مستمر، این پژوهشکده مسئولیت آماده سازی اشیاء منتخب برای ارائه در نمایشگاه بین المللی مرگ در نمک را عهده دار شد که در دو کشور آلمان و ایران برگزار می شود.
مدیر گروه پژوهشی حفاظت و مرمت اشیاء پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی تصریح کرد: در نهایت با اتکا به قابلیت و توان متخصصان داخلی، پروژه پاکسازی بقایای انسانی بدست آمده از معدن نمک چهرآباد با حمایت مالی طرف آلمانی به این پژوهشکده سپرده شد که در این پروژه پاکسازی بقایای انسانی، روی مردان نمکی موجود در موزه ملی ایران و موزه باستان شناسی زنجان انجام می شود.
مجری پروژه پاکسازی بقایای انسانی به دست آمده از معدن نمک چهرآباد زنجان اظهار داشت: در این پروژه علاوه بر انجام اقدامات ادواری لازم و ارتقاء جلوه بصری به عنوان هدف اصلی، اندازه گیری هایی به منظور تعیین یک حد اولیه برای پایش ها و سنجش های بعدی نیز انجام می شود.
او خاطرشنان کرد: در این راستا همچنین با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی زنجان، صحت چینش قطعات و استخوان های مرد نمکی 2 و 5 نیز بررسی و مطالعه شد.
امین شیرازی نژاد افزود: پروژه حفاظت و مرمت از این مجموعه نفیس و بی نظیر، بستری است برای نشان دادن توانایی ها و قابلیت های متخصصان داخلی کشور و فرصتی خواهد بود تا محققان ایرانی همدوش همتایان بین المللی خود در شناخت بهتر و ارائه ارزش های این مجموعه بی نظیر مشارکت داشته باشند. او خاطرنشان کرد: به علاوه در اجرای این پروژه برنامه ریزی ها بگونه ای انجام شده تا تربیت نیروی انسانی و انتقال تجربه به نسل جوان متخصصان و محققان نیز صورت گیرد.

برگزاری نمایشگاه بین المللی مرگ در نمک در ایران و آلمان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو