عملکرد سازمان نظام روان شناسی زیر ذره بین سازمان بازرسی کل کشور

منبع: رکنا

16

1399/11/8

18:18


عملکرد سازمان نظام روان شناسی زیر ذره بین سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی عملکرد سازمان نظام روان شناسی در این سازمان مستقر شدند.

نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور جهت بررسی عملکرد سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در این سازمان مستقر شدند.

اعضای محترم سازمان می توانند هرگونه نقطه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را از طریق شماره مستقیم 88225126 و یا سامانه رسیدگی به شکایات و اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور مطرح نمایند.

با احترام دکتر ناصر صبحی قراملکی، بازرس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور.   آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو