تفاوت بین کووید ۱۹ و حساسیت فصلی+اینفوگرافیک

8

1399/11/8

18:26


در این روزها با افزایش شیوع بیماری کرونا، یکی از پرسش های اغلب مردم تفاوت ها میان علائم بیماری کرونا و حساسیت فصلی است!

تفاوت بین کووید ۱۹ و حساسیت فصلی+اینفوگرافیک

تفاوت بین کووید ۱۹ و حساسیت فصلی+اینفوگرافیک

منبع: خبرگزاری مهر