شهرداری هشترود مکلف به حمایت از کمپ های تر ک اعتیاد

منبع: رکنا

10

1399/11/8

18:47


شهرداری هشترود مکلف به حمایت از  کمپ های تر ک اعتیاد

به گزارش رکنا، وی ضمن انتقاد از عدم همکاری شهرداری با اداره بهزیستی، در این زمینه از شهرداری خواست به وظایف خود در قبال کمپ های اعتیاد عمل نماید در غیر این صورت طبق قانون با شهرداری برخورد خواهد شد.

نماینده عالی دولت در هشترود خاطر نشان کرد کمپ هایی که طبق ماده ۱۶ فعالیت می کنند هزینه های آنها توسط اداره بهزیستی وشهرداری می باشد وباید توسط این دو اداره حمایت شوند.

فرماندار هشترود در ادامه از عدم حضور اعضای شورای شهر نیز در جلسه انتقاد کرد وگفت:غیبت اعضای شورای شهر درجلسه شورای مبارزه با مواد مخدر قابل قبول نبست چون یا در جلسات حاضر نمی شوند ویا وقتی حضور می یابند یک نفر ثابت در جلسه حضور نمی یابد ودر هر جلسه این فرد تغییر می کند که باید یک نفر از اعضای شورای شهر به عنوان نماینده دائم در این جلسه باشد.تا مصوباتی که مربوط به شورا است بتواند به کمک دیگر اعضا در جهت عمل به مصوبه اقدام کنند.

امینیان تصریح کرد:اداره بهزیستی هشترود باید ترتیبی اتخاد نماید کسانی که در کمپ ترک اعتیاد هستند با هماهنگی اداره فنی حرفه ای دوره های کار آموزی را به کسانی که در کمپ هستند آموزش دهند تا شخص معتاد بعد از بهبودی بتواند با مهارت دلخواهی که‌یاد گرفته است وارد بازار کار شود.

فرماندار هشترود بر نظارت بیشتر به گلخانه های سطح شهرستان تاکید کرد وگفت:کلیه ادارات مرتبط در زمینه مبارزه با مواد مخدر وظیفه دارند که بازرسی های خود را از این محل ها بیشتر نمایند تا از کشت مواد مخدر در این محل ها جلوگیری گرددودر صورت مشاهده در اسرع وقت توسط نیروهای انتظامی وقضائی جلوی این کار غیر قانونی گرفته شود.

فرماندار هشترود در آخر از تمامی اداراتی که طبق قانون به وظایف خود در قبال امر مبارزه با مواد مخدر عمل می کنند تشکر کرد واز آن دسته از ادارات که دراین باره کمی اهمال کاری می کنند خواست که کمی در این مورد مسئولیت پذیر باشد.

امینیان اعتیاد را سرچشمه تمام آسیب های اجتماعی نامید وگفت:اعتیاد باعث می شود که دیگر آسیب های اجتماعی از جمله طلاق،دزدی و....بوجود آید پس اگر در زمینه پیشگیری از اعتیاد ومواد مخدر موفقیت هایی بدست آوریم با لطبع در کاهش دیگر آسیب های اجتماعی نیز موفقتر خواهیم بود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو