از اعتراض سرمربیان به داوری چه خبر؟؛ ما که می دونیم

منبع: طرفداری

16

1399/11/8

18:52


از اعتراض سرمربیان به داوری چه خبر؟؛ ما که می دونیم

سوژه اصلی آیتم طنز ما که می دونیم برنامه از فوتبال چه خبر رادیو ورزش، اعتراض سرمربی های لیگ برتری به داوری بود

اعتراض سرمربیان لیگ برتری به داوری سوژه رادیو شده است.

به گزارش طرفداری، این روزها اعتراض به داوری از سوی سرمربیان لیگ برتری به موضوعی عادی تبدیل شده و شاهد مصاحبه های زیادی علیه داوران و قضاوت های آن ها هستیم.

همین موضوع سوژه اصلی آیتم ما که می دونیم در برنامه از فوتبال چه خبر رادیو با اجرای علیرضا روش شده است. 

از فوتبال چه خبر با اجرای امیرحسین طبسی و به تهیه کنندگی احمدرضا طاهری از رادیو ورزش پخش می شود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو