بسیج دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی(ره) طی نامه‌ای نسبت به اقدامات عبدالعلی علی عسکری رئیس رسانه ملی بعد از ماجرای حاشیه ایجاد شده در برنامه تلویزیونی زاویه انتقاد کرده و خواستار لغو حکم اخراج مجری برنامه شد.

در بخشی دیگر از نامه بسیج دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما آمده است:

اتفاقی که در آن برنامه شاهد بودیم، امکان دارد در هر برنامه زنده‌ای رخ بدهد و اساساً، اتفاقاتِ پیش‌بینی‌نشده‌ای نظیر آن، از اقتضائات برنامۀ زنده است. تذکر حرفه‌ای مجری نیز نشان داد که عوامل برنامه، بیش از هر کس دیگری، نسبت به حاشیه‌رفتن برنامه حساسیت دارند؛ مهمان برنامه توسط مجری به محور اصلی برنامه و همچنین آداب گفت‌وگو راهنمایی شد و تا پایان برنامه دیگر آن مطالب تکرار نشد. حتی در پایان برنامه تاکید شد که آنچه در این برنامه‌ها گفته می‌شود، موضع برنامه و سازمان نیست؛ بلکه موضع خود مهمانان حاضر است. 

بسیج دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در بخشی دیگر، همچنین با اشاره مجدد به اینکه در برنامه‌ زنده که حاضرین اهل نظرند و لاجرم نظر خود را می‌گویند، چنین وقایعی محتمل است، خاطرنشان کرده است: برنامه زاویه و برنامه‌های مشابه نظیر برنامه جهان‌آرا ، در راستای اعتلا بخشی به فضای سالم گفت‌وگو میان قشرها و طیف‌های مختلف فکری و سیاسی، وظیفه‌ای الهی را بردوش داشتند و تاحد قابل قبولی هم این رسالت را پیش بردند.