فوران آتش‌فشان کوه مراپی در اندونزی + عکس

فوران آتش‌فشان کوه مراپی در اندونزی + عکس


20

1399/11/8

19:05


/آتشفشان کوه مراپی در اندونزی دوباره فوران کرده است. کوه مراپی با ارتفاع ۲۹۳۰ متر در نزدیکی شهر یوگیاکارتا در منطقه جاوه مرکزی قرار دارد.

فوران آتش‌فشان کوه مراپی در اندونزی + عکس

فوران آتش‌فشان کوه مراپی در اندونزی + عکس

فوران آتش‌فشان کوه مراپی در اندونزی + عکس

فوران آتش‌فشان کوه مراپی در اندونزی + عکس

فوران آتش‌فشان کوه مراپی در اندونزی + عکس

فوران آتش‌فشان کوه مراپی در اندونزی + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو