عبدالناصر همتی با سید بدر بن حمد وزیر خارجه عمان دیدار و گفت وگو کرده است که در جریان این دیدار، توسعه روابط اقتصادی و بانکی دوکشور مورد تاکید طرفین قرار گرفت و همچنین در این نشست، وزیر خارجه عمان ضمن اشاره به اهمیت نقش و جایگاه ایران در منطقه، گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را حائز اهمیت دانست.

تأکید بر توسعه روابط اقتصادی و بانکی ایران و عمان

عبدلناصر همتی امروز ۸بهمن ماه ۹۹ در یادداشتی اینستاگرامی گفت: در ادامه مذاکرات دو روزه در مسقط جلسه مشترکی با رئیس بانک مرکزی عمان و وزیر صنعت و تجارت عمان داشتیم. در این جلسه مذاکرات مهمی در جهت ایجاد تمهیدات لازم برای توسعه روابط تجاری و رفع مولنع مبادلات پولی و مالی انجام دادیم.

معاونین محترم وزارتخانه های صمت و بهداشت و درمان کشورمان و نیز معاون ارزی بانک مرکزی پیشنهادات و راهکارهای خود را برای روان سازی امر تجاری و یانکی مطرح کردند. روز گذشته نیز مذاکرات مفیدی با وزیرامور خارجه عمان داشتم. مسئولین اصلی روابط مالی و تجاری بین المللی عمان در این جلسات علاقمندی جدی خود را برای توسعه روابط راهبردی اقتصادی با ایران بیان کردند.