بیشترین رشد قیمت مربوط به منطقه ۱۲ با ۵۸ .۶۱ درصد رشد است.منطقه ۱۳ نیز ۱۳.۷ درصد رشد قیمت داشته و منطقه ۱۸ با ۱۲.۴ درصد در جایگاه های بعدی رشد قیمت قرار دارد.مناطق ۲۱ با رشد ۱۰.۱۳،منطقه ۲۲با ۷.۵۵ ،منطقه ۶ با رشد ۵.۷ رو به رو بوده اند.

کاهش قیمت مسکن در دی  ماه نسبت به ماه گذشته در ۸ منطقه اتفاق افتاده است. بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به منطقه ۱۱تهران است که ۵.۶۹ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است .

 منطقه ۱۲ که ماه گذشته رکورد بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده بود دی ماه بیشترین افزایش قیمت یعنی ۵۸.۶۱ درصد رشد قیمت داشته است . این منطقه بیشتر محدوده بازار تهران و محلات قدیمی تهران را شامل می شود .

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر معرفی مناطق رکورددار افزایش قیمت مسکن در پایتخت + جدول بخوانید.