رسم عجیب یک قبیله؛ ازدواج کودکان با سگ!

منبع: برترین ها

18

1399/11/8

20:29


طبق یک سنت قدیمی و عجیب در یکی از قبایل هند دختران و پسران را در سن ۶ سالگی به ازدواج با سگ در می‌آورند.

فرارو: در یکی از مناطق شرق هند اعضای دو خانواده پسران خود را به ازدواج یک سگ ماده درآوردند.

این رویداد در روستای دادوشاهی در منطقه مایوربنج در شرق هند رخ داده است. این مراسم بین اعضای قبله هو رواج دارد و پسران در ۶ سالگی با سگ‌ها ازدواج می‌کنند تا بدبختی‌های قبیله از بین برود.

وقتی کودکان دختر و پسر قبیله از لثه‌های فوقانی خود دندان درمی آورند این مراسم برگزار و دختران و پسران با سگ‌هایی از جنس مخالف ازدواج می‌کنند.

رسم عجیب یک قبیله؛ ازدواج کودکان با سگ!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو