لباس های جالب یک دندانپزشک در آلمان + عکس

لباس های جالب یک دندانپزشک در آلمان + عکس


15

1399/11/8

20:37


ایلکر سنتورک (r) ، دندانپزشک و الیف آراز ، دستیار دندانپزشکی ، با این لباس از خود در برابر ویروس کرونا محافظت میکنند. این لباس به سیستم فیلتر FFP3 مجهز شده اند که روی کمربندی قرار می گیرد و با استفاده از باتری های قابل شارژ ، از طریق یک شیلنگ مستقیماً هوای فیلتر شده را به داخل کاپوت هدایت می کند.

لباس های جالب یک دندانپزشک در آلمان + عکس

لباس های جالب یک دندانپزشک در آلمان + عکس

لباس های جالب یک دندانپزشک در آلمان + عکس

لباس های جالب یک دندانپزشک در آلمان + عکس

لباس های جالب یک دندانپزشک در آلمان + عکس