جزئیات دقیق از میزان عیدی کارگران

منبع: برترین ها

24

1399/11/8

20:37


رقم عیدی کارگران برای نوروز ۱۴۰۰ حداقل سه میلیون و هشتصد هزار تومان است.

صبح نو: رقم عیدی کارگران برای نوروز ۱۴۰۰ حداقل سه میلیون و هشتصد هزار تومان است.

جزئیات دقیق از میزان عیدی کارگران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو