تزریق دومین دوز واکسن کرونا به کامالا هریس (فیلم)

منبع: عصر ایران

17

1399/11/8

20:47


معاون بایدن، کامالا هریس دومین دوز واکسن ویروس کرونا خود را با فاصله ۲۴ روز برای ایمنی کامل تزریق کرد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو