رسمی؛ ترکیب تیم های چلسی و وولورهمپتون

منبع: طرفداری

24

1399/11/8

20:58


رسمی؛ ترکیب تیم های چلسی و وولورهمپتون

دو تیم چلسی و وولورهمپتون از ساعت 21:25 به وقت تهران به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

ترکیب رسمی دو تیم چلسی و وولورهمپتون به شرح ذیل است:

ترکیب چلسی

مندی؛ آزپیلیکوئتا، رودیگر، تیاگو سیلوا، چیلول؛ کواچیچ، جورجینیو، زیاش، هاورتس، هادسون اودوی؛ ژیرو

ترکیب چلسی مقابل وولورهمپتون

ترکیب وولورهمپتون

پاتریسیو؛ کودی، بولی، کیلمن؛ آیت نوری، سمدو، نوس، دندونکر؛ نتو، آداما ترائوره، پودنس

ترکیب وولورهمپتون مقابل چلسی

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو