تعبیر خواب دوست برای دیدن دوستان قدیمی و جدید

تعبیر خواب دوست برای دیدن دوستان قدیمی و جدید


منبع: آرگا

20

1399/11/8

21:03


تنها دو معبر معروف به تعبیر خواب دوست پرداخته اند که آن ها آنلی بیتون و لوک اویتنهاو می باشند. شما می توانید با توجه به مواردی که در خواب دیده اید خواب خود را تطبیق بدهید و معنای آن را بیابید.

تعبیر خواب دوست برای دیدن دوستان قدیمی و جدید

دیدن خواب دوستان در خواب بسیار طبیعی می باشد زیرا زمان بسیار زیادی از روز را با آن ها سپری می کنیم. بنابراین سعی کرده ایم در ادامه به تعبیر خواب دوست بپردازیم و این خواب را از دیدگاه دو معبر مشهور برایتان بیان کنیم.

تعبیر خواب دوست

در مطالب پیشین در بخش تعبیر خواب به تعبیر خواب خیانت و تعبیر خواب معشوق پرداختیم و در این بخش قصد داریم خوابی را برای شما معنا کنیم که در آن دوست های خود را می بینید.

لوک اویتنهاو

یکی از معبران بسیار معروفی که این خواب را برایتان تعبیر کرده است لوک اویتنهاو می باشد و دیدن دوست در خواب را با توجه به جزئیاتی که ممکن است ببینید برایتان بیان کرده که در ادامه یک به یک آن ها را مطرح می کنیم.

 • اگر شما در خواب خود یک دوست خوب را ببینید خبر های بسیار خوبی در روز های آینده می شنوید.
 • اگر فردی در خواب خود یک دوست بد را ببیند که از او ضرر دیده است باید بیش تر مراقب خود باشید یرا این دوست به شما ضرر های بیش تری می رساند بنابراین سعی کنید از او دوری کنید.
 • اگر در خواب خودت دیدار اتفاقی با دوست خود را دیده اید یک اتفاق غیر منتظره زندگی شما را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
 • زمانی که شما در خواب خود دوست خود را ترک می کنید در بیداری شادی برای شما رخ می دهد.
 • اگر در خواب مرگ یکی از دوستانتان را دیدید خبر بسیار غیر منتظره ای برای شما می آید و شما از شنیدن آن شگفت زده می شوید.

تعبیر لوک اویتنهاو

آنلی بیتون

این معبر هم تعابیر بسیار جالبی برای تعبیر خواب دوست دارد و بیش تر تعبیر هایش بسیار خوب است و نیازی نیست نگران خواب خود شوید.

 • اگر در خواب خود دوستانتان را بسیار شاد و سر زنده مشاهده کرده اید به زودی از سوی دوست های خود دچار مشکلاتی می شوید و خبر های بدی می شنوید.
 • اگر فردی در خواب خود ببیند که دوستش بسیار درمانده است نشانه ای از بیماری دوستانتان خواهد بود.
 • اگر در خواب شما چهره دوستتان سیاه باشد نشانه ای از حاقه می باشد که برای شما رخ می دهد و حتی ممکن است این اتفاق برای دوستانتان رخ بدهد.
 • اگر دوستان خود را در هیئت ببینید نشانه آن است که دشمنانی دارید و دشمنان شما باعث جدایی شما از دوستان و نزدیکانتان می شوند.
 • رنگ لباس هایی که دوستان شما در خوابتان دارند بسیار مهم است و باید به آن ها توجه کنید. در صورتی که دوستان شما لباس هایی به رنگ تیره و قرمز به تن داشتند باید مراقب حساب های خود باشید زیرا ممکن است دچار زیان های مالی شوید.
 • اگر فردی در خواب ببیند که دوستانش روی تپه ایستاده اند یعنی شما می توانید عقاید خود را در هر شرایطی حفظ کنید.
 • فردی که در خواب خود می بیند دوستش دستمال سفیدی بر دور سر دارد نشانه آن است که می خواهد روابط دوستی میان شما را بهبود بخشد.
 • اگر در خواب خود با دوستی که در حق شما بدی کرده است رو به رو می شوید و با او دست می دهید ولی او به شما بی اعتنا می باشد نشانه ای از اختلاف دیگری میان شما و دوستانتان می باشد.

دیدن خوای دوست از دیدگاه آنلی بیتون

 • از نظر بیتون ملاقات کردن با دوست و حرف زدن با وی نشانه آن است که کار هایتان به خوبی پیش می رود ولی ممکن است دچار یک جر و بحث جزئی با خانواده شوید.
 • در صورتی دچار ذلت و حقارت می شوید که در خواب خود با دوستتان دعوا کنید و بر سر او داد بزنید.
 • اگر در خواب خود زمانی که دوستتان را می بینید احساس شرمساری کنید نشانه آن است که شما دچار خلافی می شوید و گناهکار شناخته می شوید.
 • اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان بسیار زیادی دارد نشانه ای از آن می باشد که می تواند منافع بسیار زیادی بدست آورد.
 • زمانی که فردی در خواب خود دوستان بسیار کمی را ببیند نشانه ای از این می باشد که محبوبیت اجتماعی بدست نخواهد آورد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو