پرونده کرونا چه زمانی بسته می‌شود؟/ فیلم

17

1399/11/8

21:17


پرونده کرونا با تجمع های این روزهای بازار به این زودی بسته نخواهد شد.

منبع: آخرین خبر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو