زنان محجبه جنگل بان + عکسها

زنان محجبه جنگل بان + عکسها


منبع: همگردی

13

1399/11/8

22:00


فرارو/ یک تیم منحصر به فرد از جنگل بانان زن با گشت زنی در جنگل های سوماترا اندونزی با شکارچیان غیرمجاز مبارزه می کنند.

زنان محجبه جنگل بان + عکسها

زنان محجبه جنگل بان + عکسها

زنان محجبه جنگل بان + عکسها

زنان محجبه جنگل بان + عکسها

زنان محجبه جنگل بان + عکسها

زنان محجبه جنگل بان + عکسها

زنان محجبه جنگل بان + عکسها

تصویری


ویدئو