ورزش کردن یک جوان فلسطینی در سواحل غزه + عکس

15

1399/11/8

22:20


ورزش کردن یک جوان فلسطینی در سواحل غزه

ورزش کردن یک جوان فلسطینی در سواحل غزه + عکس

ورزش کردن یک جوان فلسطینی در سواحل غزه + عکس

منبع: صدا و سیما

تصویری


ویدئو