واکنش وزیر ارتباطات به درگذشت مهرداد میناوند: خداحافظ چپ پای محبوب

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو