ثواب شعار «مرگ بر آمریکا»!

منبع: حوزه

8

1399/11/8

23:33


حوزه/ آیت الله مشکینی در این نامه به تلاش‌های شیخ مفید، سید مرتضی، علامه کاشف الغطاء و شیخ طوسی در راه مبارزه با باطل اشاره می‌کند و عدم همراهی علما با استعمارگران را یکی از نمونه‌های مبارزه علما با استعمار می‌داند و می‌نویسد: «روحانیت یعنی عروة الوثقی بودن و پول‌های سرشار و بی‌شمار را بدان احتمال که ایادی استعمار در طریق وصول آن دخیل باشند، رد کردن.»

ثواب شعار «مرگ بر آمریکا»!

خبرگزاری حوزه | آیت‌الله علی مشکینی یکی از شخصیت‌های مهم تاریخ معاصر است که در کنار  فعالیت‌ها و اندیشه‌های تأثیرگذار در علم اخلاق، در علم سیاست نیز دارای اندیشه و کارنامه درخشانی است. ایجاد حکومت اسلامی، تلاش برای حفظ و تقویت نظام اسلامی همچنین تقید عملی به دستورات رهبری را می‌توان از مهم‌ترین مؤلفه‌های اندیشه سیاسی وی برشمرد.

   

یکی از مؤلفه‌های اندیشه سیاسی آیت‌الله مشکینی مبارزه با استعمار و استکبار است. وی اصل مبارزه با استعمار را یکی از مهم‌ترین وظایف روحانیت می‌داند و در یک نامه مفصلی که به یکی از بزرگان علمای قم از تبعیدگاه «کاشمر» نوشته‌ است، با یادآوری وظایف روحانیون در مبارزه با استعمار  می‌نویسد: «روحانیت یعنی سیدجمال بودن و بر ضد استعمارگران جوشیدن و سخن گفتن و بیدار کردن و هوشیاری بخشیدن و مشت استعمارگران و چشم استعمارزدگان را باز نمودن.» 

  

وی در این نامه به تلاش‌های شیخ مفید، سید مرتضی، علامه کاشف الغطاء و شیخ طوسی در راه مبارزه با باطل اشاره می‌کند و عدم همراهی علما با استعمارگران را یکی از نمونه‌های مبارزه علما با استعمار می‌داند و می‌نویسد: «روحانیت یعنی عروة الوثقی بودن و پول‌های سرشار و بی‌شمار را بدان احتمال که ایادی استعمار در طریق وصول آن دخیل باشند، رد کردن.»

   

ثواب شعار «مرگ بر آمریکا»!

در بحث استکبارستیزی وی آمریکا را «گاو شاخدار مست» می‌داند و معتقد است: «ثواب مرگ بر آمریکا کمتر از صلوات نیست». بنابراین در اندیشه سیاسی آیت‌الله مشکینی نه تنها از امریکا هیچ ترسی نیست بلکه «هیچ غلطی نمی تواند بکند» و در صورت کوچکترین اشتباهی «جوانان و نوجوانان ما ایران را گورستان آمریکا خواهند کرد اگر آمریکا می‌پندارد می‌تواند پای به سرزمین مقدس اسلامی ایران بگذارد، مسلماً در اشتباه است.»

    

منبع: کتاب «زندگی و مبارزات آیت‌الله مشکینی» - مرکز اسناد انقلاب اسلامی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو