وضعیت ورود مسافران به ایران در فرودگاه امام (فیلم)

منبع: عصر ایران

12

1399/11/8

23:38


مسافرانی که به دلیل بی تدبیری های صورت گرفته، پشت گیت های ورودی بدون رعایت پروتکل ها و فاصله اجتماعی خطر ورود کرونا به داخل کشور را چندین برابر افزایش می دهند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو