گل آلوارو موراتا به اسپال از روی نقطه پنالتی (یوونتوس 1-0 اسپال)

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو