کارت عروسی مهرداد میناوند؛ 2 ماه قبل از فوت (عکس)

منبع: عصر ایران

12

1399/11/8

23:46


کارت عروسی مهرداد میناوند؛ 2 ماه قبل از فوت (عکس)

عصر ایران - مهرداد میناوند که امروز به دلیل آمبولی ریه ناشی از کرونا درگذشت، دو ماه قبل با شبنم کمانمگر ازدواج کرده بود. روحش شاد!

تصویری


ویدئو