لباس های جالب یک دندانپزشک در آلمان + عکسها

لباس های جالب یک دندانپزشک در آلمان + عکسها


منبع: همگردی

71

1399/11/11

17:30


ایلکر سنتورک، دندانپزشک و الیف آراز، دستیار دندانپزشکی با این لباس از خود در برابر ویروس کرونا محافظت می کنند. این لباس به سیستم فیلتر FFP3 مجهز شده اند که روی کمربندی قرار می گیرد و با استفاده از باتری های قابل شارژ، از طریق یک شیلنگ مستقیماً هوای فیلتر شده را به داخل کاپوت هدایت می کند.

لباس های جالب یک دندانپزشک در آلمان + عکسها

لباس های جالب یک دندانپزشک در آلمان + عکسها

لباس های جالب یک دندانپزشک در آلمان + عکسها

لباس های جالب یک دندانپزشک در آلمان + عکسها

تصویری


ویدئو