پرداخت بدهی کره به ایران به کجا رسید؟/ فیلم

6

1399/12/5

05:05


سخنگوی وزارت خارجی درباره پرداخت بدهی کره گفت: به صورت عملیاتی هنوز اتفاقی نیفتاده است.

منبع: آخرین خبر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو