واکنش رهبری به اختلاف دولت و مجلس بر لغوتحریم‌ها (فیلم)

منبع: عصر ایران

5

1399/12/5

09:56


مجلس و دولت اختلاف‌نظر امروزشان را حل کنند که نشان‌دهنده دوصدایی نباشد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو